Kirsten Kramer muurverf op behang kunstwerk Bewegingsvrijheid

Expositie deelnemers op 17 februari rondt project Ontdek- en Ontwikkelplekken af

Je bent welkom bij de opening van de expositie ‘In Beweging’ op vrijdag 17 februari in De Eikplaats, Koopmansplein 6-8 in Assen. Michel Holzhausen, Sociaal Innovator bij Vaart Welzijn opent de expositie om 14 uur. In de expositie is werk te zien van deelnemers aan het project Ontdek- en Ontwikkelplekken. Daarmee wordt dit project afgerond, dat werd ondersteund door de provincie Drenthe vanuit de Sociale Agenda.
Enkele deelnemers zijn aanwezig om hun werk toe te lichten. Je bent tot 17 uur welkom.

Vanaf september 2021 bood OngeEikt met het project Ontdek- en Ontwikkelplekken een plek aan mensen die door allerlei omstandigheden nog niet in staat waren om mee te doen aan de samenleving, terwijl ze dat wel graag wilden. Via creatieve ontwikkeling nodigden de ondernemers van OngeEikt hen uit om hun vragen en wensen te verkennen, als eerste stap op weg naar een nieuw toekomstperspectief.
Door hun creativiteit te verkennen en te experimenteren met verschillende materialen ontstond er bij de deelnemers ruimte om te verbeelden wat er in hen leeft, zonder daar per se woorden voor te gebruiken. Al creërende kwamen ze in beweging, gingen ze ‘ont-dekken en ont-wikkelen’ en daardoor ontstonden er nieuwe mogelijkheden en kregen ze weer een blik op de toekomst. ‘In Beweging’ geeft een inkijkje in deze processen en ervaringen. De expositie omvat werk van een aantal van de 20 deelnemers: o.a. Anne, Annemieke, Gülnarə, Hillie, Iris, Jantien, Kirsten, Nesma, Sala en Wendy.

Meer weten over de Ontdek- en Ontwikkelplekken? Lees de interviews op onze website met deelnemers en ondernemers die de begeleiding uitvoerden over hun ervaringen en wat meedoen aan het project hen heeft opgeleverd.

De expositie is tot en met 31 maart te bezoeken tijdens de openingstijden van de naastgelegen Kunst & Ambachtenwinkel: donderdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Fragment papieren versie cursuskalender OngeEikt

Workshops en cursussen OngeEikt gebundeld

Het aanbod van workshops en cursussen dat leden en vrienden van OngeEikt organiseren is nu gebundeld. Dit cursusaanbod van OngeEikt staat onder het menu agenda op onze website.
Je kunt ook een pdf van de (papieren) cursuskalender van OngeEikt van januari tot en met maart 2023 downloaden.

Het cursusaanbod in dit eerste kwartaal van 2023 varieert van astrologie, leren pendelen, een sjaal ecoprinten, tot sieraden maken van restmaterialen, een schrijfatelier en nog veel meer.
Deze bedrijven en ondernemers organiseren dit aanbod: Marijke de Bos, Astrologie en Coaching, Magical Nature, Zelfsprekend, Felt Sense, Elkedaggroener en Janneke Koops.

NIEUWJAARSWENS 2023

Nieuwsbrief OngeEikt - december 2022

Onze laatste nieuwsbrief van 2022 bevat onder andere het laatste nieuws over:

 • De verhuizing en onze zoektocht naar een nieuw pand
 • Onze plannen voor 2023 - 2026
 • De expositie van de Ontdek- en Ontwikkelplekken op 17 februari 2023
 • Onze Kunst- en Ambachtenwinkel

Lees de complete nieuwsbrief van OngeEikt van december 2022

Jaarverslag OngeEikt 2021

Jaarverslag 2021 Coöperatie OngeEikt

In het jaarverslag van Coöperatie OngeEikt blikken we terug op de activiteiten en ontwikkelingen in 2021. Er is dat jaar veel gebeurd. Zoals de verhuizing naar Eemland 5b, de start van het project Ontdek- en Ontwikkelplekken en het gezamenlijk maken van nieuwe Geluksvogeltjes.

Lees het complete Jaarverslag van Coöperatie OngeEikt over 2021

adresbord Eemland 5b

Mail aan politieke partijen Assen

Het bestuur van OngeEikt stuurde vandaag (7 sept. 2022) onderstaande mail naar alle fractievoorzitters van politieke partijen in Assen.
Op de Raadsvergadering van 15 september (start 19.00 uur) a.s. zal Liedeke van Spronsen namens OngeEikt gebruiken maken van het spreekrecht. 

Beste (naam),

Als inwoners van Assen, sociaal ondernemers en leden en bestuurders van Coöperatie OngeEikt schrijven wij u, als fractievoorzitter van (naam partij).
OngeEikt is een jong samenwerkingsverband van ondernemers en ondernemende ambachtslieden, dienstverleners en kunstenaars in Assen en omgeving (zie ook: www.cooperatie-ongeeikt.nl).

De aanleiding voor deze e-mail is dat we deze maand helaas uit ons atelierpand aan Eemland 5b moeten. In het afgelopen jaar bouwden we daar aan een levendige community. Hier maakten niet alleen vrienden en leden van OngeEikt (circa 30 personen) deel van uit, maar ook buurtbewoners uit Baggelhuizen, en vrijwilligers en deelnemers aan onze projecten. In totaal zijn zo’n 80 mensen regelmatig bij onze community betrokken.
De (door corona uitgestelde) officiële opening in mei 2022 liet met zo’n 250 geïnteresseerden zien hoe groot ons echte bereik is.

Bij Coöperatie OngeEikt werken we samen vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Onze kernwaarden zijn samenwerken, duurzaamheid en sociaal ondernemen op een inclusieve manier.
De naam van OngeEikt staat voor ‘net even anders dan normaal.’ We bieden een samenwerkingsplek om te doen, vinden, groeien en beleven. Een plek waar iedereen welkom is.

Eemland 5b was ruim een jaar lang de thuisbasis voor onze laagdrempelige community, waar we zoveel mogelijk mensen welkom heten en hen stimuleren om bij te dragen en mee te doen. Ons uitgangspunt is dat iedereen welkom is en niemand wordt buitengesloten.
Met of zonder ‘rugzakje’, diagnose of indicatie, wij bieden iedereen een kans om deel te nemen. Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen talenten. Dit is onze manier om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Ondernemerschap, creativiteit en ambachten voeren we in wederkerigheid uit met elkaar en met de buurt en met iedereen die mee wil doen. Onze community draagt hierdoor bij aan de samenwerking van ondernemers, aan duurzaamheid (in onze ateliers werken we zoveel mogelijk met restmaterialen), en aan sociale inclusie. Voor dit laatste voeren we projecten uit voor de sociale agenda van de Provincie Drenthe en het Preventiefonds van de gemeente Assen..

De potentie van onze samenwerking met zowel kunstenaars als ambachtslieden en coaches/trainers, en de kansen die deze samenwerking biedt voor een buurt, voor Assen en voor mensen die eenzaam zijn en niet op eigen kracht aanhaken aan de samenleving om te participeren, hebben we in de afgelopen jaren bewezen.

We willen onze ambities rond ondernemerschap, welzijn, inclusie, duurzaamheid en participatie, aanvullend op die van de gemeente en andere partners graag blijven vormgeven en verder uitbouwen. Een geschikte locatie is daarvoor cruciaal, dat hebben we in het afgelopen jaar laten zien. Onze droom is om te werken aan deze ambities vanuit een gezamenlijk pand, bijvoorbeeld via leegstandsbeheer met een perspectief van 3 tot 7 jaar, zoals de Biotoop in Haren. Of in een constructie zoals in andere steden, denk aan Enschede: link naar artikel op NOS.nl. Bereikbaar voor inwoners, buurt en binnenstad. Hiervoor zijn we met meerdere partijen in gesprek, maar tot nu toe zonder resultaat.

We hebben begrepen dat de gemeente geen panden heeft waar we gebruik van kunnen maken. En commerciële tarieven zijn voor ons (nog) niet haalbaar, ook omdat veel leden nog in een ontwikkeling zitten om door te groeien naar sociaal ondernemerschap waar ze van kunnen leven. Zeker met de ongewisse energieprijzen zijn deze tarieven niet te betalen. Daarom doen we een dringend beroep op de gemeente om met ons mee te denken en op te trekken om een plek te vinden waar we onze ambities samen met gemeente, partners en inwoners kunnen realiseren. Een plek waar we participatie, ondernemerschap, broedplaatsen cultuur, welzijn en een inclusieve samenleving vorm kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Ageda Venema en Helena Hartholt
Coöperatie OngeEikt

adresbord Eemland 5b

OngeEikt en SML zoeken nieuwe locatie

We hebben dringend jouw hulp, kennis of netwerk nodig, want de eigenaar van ons pand aan de Eemland 5b zegt helaas per 1 oktober de huur op. Dat betekent dat OngeEikt met haar keramiek-, upcycle-, timmer-, creatief- en textielatelier samen met SML-kaarsenatelier een nieuwe betaalbare locatie moeten zoeken, zodat ondernemers hun werk kunnen doen en onze projecten door kunnen gaan. Dat heeft grote gevolgen voor de vele activiteiten die op Eemland 5b met partners en de buurt plaatsvinden. Vinden we niet snel genoeg een locatie, of is deze (veel) kleiner, dan moeten we op zoek naar betaalbare opslagruimte(s) voor onze spullen en materialen.

Eemland 5b is sinds juli 2021 onze locatie voor de ateliers en dienstverleners. In korte tijd heeft onze coöperatie samen met allerlei betrokkenen al veel opgebouwd. En we hebben nog zoveel plannen rond samenwerking, duurzaamheid, sociale inclusie en participatie. Iets waar de buurt en Assen van gebruik zou kunnen maken en aan mee zou kunnen doen.

DIT ZIJN ENKELE GEVOLGEN:

 • Minder samenwerking tussen ondernemers, vrijwilligers, de buurt en andere betrokkenen.
 • Tien mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die zich inzetten bij SML-kaarsenatelier komen weer thuis te zitten. De deelnemers aan het project Perspectief kunnen niet verder met hun participatie.
 • Geen wekelijkse activiteiten voor de AZC-vrouwen van ‘Grenzeloos Creatief’ waar ze met Nederlanders en elkaar kunnen samenkomen en creatief bezig zijn.
 • Het project Ontdek- en Ontwikkelplekken kan nog wel individuele begeleiding bieden, maar de ateliers waar deelnemers hun creativiteit kunnen ontdekken, zijn er dan niet meer.

WAT VOOR PAND ZOEKEN WE?

Het liefst vinden we een Eemland 2.0: een locatie van circa 500 m2 met potentie om te bruisen voor ondernemers, voor de buurt en voor iedereen uit Assen, met ruimte voor verschillende ateliers. Maar we zijn ook realistisch. Dus we gaan ervan uit dat we moeten opsplitsen. Zeker voor ons upcycle-  timmer- en kaarsenatelier zoeken we snel een alternatief. Commerciële huurprijzen zijn voor onze ondernemers te hoog.

 • Ken je een eigenaar die zijn leegstaande pand(en) maatschappelijk goed wil gebruiken?
 • Ken je een organisatie die nog ruimte over heeft en die zich graag wil verbinden aan een maatschappelijk initiatief?
 • Ken je een organisatie die graag met ambachtslieden en kunstenaars wil optrekken om samen doelen te behalen, zodat bijvoorbeeld leerlingen of cliënten les kunnen krijgen in onze ateliers?

Wij staan open voor allerlei mogelijkheden en voor vele vormen van samenwerking.

WAT VOOR OPSLAG ZOEKEN WE?

We hebben circa 80 m2 nodig. Dat kan op een plek zijn, maar het mogen ook meerdere opslagruimtes zijn, waar onze spullen droog en veilig opgeborgen zijn. Heb je een schuur of garage over, ken je opslagruimtes die niet te duur zijn of andere mogelijkheden? Laat het ons weten.

Voor tips over locaties of opslagruimte kun je mailen naar info@cooperatie-ongeeikt.nl of Whats-App naar 06 – 4002 2269.

Ans Courtier transparant atelier bij OngeEikt

Transparant atelier: huisjes op het raam

Beeldend kunstenaar Ans Courtier uit Assen werkt drie dagdelen per week als artist in residence in de Eikplaats van Coöperatie OngeEikt. Het kunstproject heet ‘Matter of Time’. Het is niet alleen voor OngeEikt een experiment; het is voor Ans de eerste keer dat ze als kunstenaar op een andere plek aan het werk is, zichtbaar voor het publiek. Ze neemt letterlijk haar tijd en ruimte in binnen een etalage aan het centrale plein van Assen, het Koopmansplein. Deze tijd en ruimte vormen de basis voor haar creatieve proces.
Het Transparant atelier is tot 30 juli 2022 te bezoeken tijdens de openingstijden van de Kunst & Ambachtenwinkel van coöperatie OngeEikt op donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur. Koopmansplein 6-8 in Assen. Op 30 juli is de finissage vanaf 16.30 uur te bezoeken. Meer informatie lees je in het Dagblad van het Noorden.

Lees het complete interview met Ans Courtier door Helena Hartholt.

IMG-20220324-WA0003

Grand opening Eemland 5b

Coöperatie OngeEikt nodigt je van harte uit voor de officiële opening van het pand aan Eemland 5b. Maak vrijdag 13 mei kennis met onze ondernemers, leden en vrienden. Maak ook kennis met ons mooie pand, dat bruist van de creativiteit, duurzaamheid en samenwerking – en waar je meedoet én meetelt.

Programma vrijdag 13 mei op Eemland 5b:
15.00  Inloop
16.00  Opening
19.00  Einde programma

Na de opening zijn er rondleidingen door het pand, je kunt drijfkaarsjes leren maken en zadenballen, er is een demonstratie papierscheppen en je kunt een kunstexpositie van onze leden bekijken.

Je vindt in ons pand een mini-milieustraat voor materialen zoals eierdozen, textiel, kaarsresten en hout. In onze ateliers kunnen we deze materialen weer goed hergebruiken.

Erik Tipker

Afscheid van Erik Tipker

Donderdag 2 december is de afscheidsbijeenkomst van Erik Tipker, onze collega bij OngeEikt. Hij gaf dieren van keramiek menselijke trekjes en toverde zo een glimlach op vele gezichten. Voor dag en dauw stond hij soms op om de prachtigste natuurfoto’s te schieten, maar ook motoren met gierende banden en antieke locomotieven gehuld in wolken van stoom werden door hem graag vereeuwigd.
Hij was de bedenker en creator van de Geluksvogeltjes – en we zullen zijn erfgoed in zijn naam en met trots voortzetten. Hoe mooi en inspirerend is het, dat Erik zichzelf ook een geluksvogel voelde, ondanks zijn ziekte.
We zullen zijn positiviteit, tomeloze energie, praatjes en creativiteit enorm missen. Hij blijft voor altijd in ons hart en werk.

We wensen Anja en Luka heel veel sterkte met het verlies van hun lieve man en papa.

IMG-20211109-WA0006

Nieuwsbrief OngeEikt - november 2021

Onder andere deze onderwerpen vind je in onze laatste nieuwsbrief:

 • Bezoek collegeleden aan OngeEikt op het Koopmansplein.
 • Deelnemers aan de Ontdek- en Ontwikkelplekken.
 • Nieuws over de winkel, workshops en Eemland.

Lees hier de complete nieuwsbrief van november 2021.
Wil je ook onze maandelijks nieuwsbrief ontvangen? Via deze link schrijf je jezelf in.

Jaarverslag OngeEikt 2019 2020

Jaarverslag OngeEikt 2019 - 2020

Ons eerste jaarverslag is verschenen. Een teken dat we toegroeien naar een nieuwe fase in ons prille bestaan. In vogelvlucht belichten we de activiteiten vanaf de geboorte van het idee begin 2019 tot het einde van 2020. Dat doen we aan de hand van berichten die we op onze Facebookpagina deelden en van de verslagen van onze werkgroepen.
Lees hier het Jaarverslag 2019 - 2020 van Coöperatie OngeEikt

Zadenbibliotheek Drenthe

ZADENBIBLIOTHEEK DRENTHE OP 1 MEI BIJ DNK

Zaterdag 1 mei, op de ‘Dag van de (tuin)Arbeid’ staat van 13.00 tot 15.30 uur een kraam van de Zadenbibliotheek voor DNK. Hier kun je kennismaken met de Zadenbibliotheek en zakjes zaad lenen. Lida Adriaansen zal uitleg geven over de zaden en zaaiadvies geven. Ook kunnen biologische of onbespoten zaden ingeleverd worden.
Zodra de coronamaatregelen het toelaten dat DNK weer opengaat, is de Zadenbibliotheek in de bibliotheek vinden. De Zadenbibliotheek is ook toegankelijk voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek DNK.

eikenblad 450

Nieuwsbrief OngeEikt - Maart 2021

De laatste nieuwsbrief van OngeEikt bevat o.a. berichten over:

 • De Ontdek- en Ontwikkelplekken.
 • De ALV en de bestuurswisseling.
 • De gewijzigde openingstijden.

Lees hier de complete nieuwsbrief van maart
Ook onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen om op de hoogte te blijven van OngeEikt?
Via deze link schrijf je jezelf in.